NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ Tìm thấy 3