Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / XÂY DỰNG - LÀM TRẦN NHÀ - MÁI NHÀ - MÁI CHE