Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / CÔNG TY CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT