Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / ĐỘNG CƠ ĐIỆN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN