Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / MÁY MAY - VẬT TƯ & PHỤ TÙNG