Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / NỒI HƠITìm thấy 3 kết quả

  • NỒI HƠI
  • NỒI HƠI
  • SX NỒI HƠI, BÌNH CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (KHÔNG SẢN XUẤT TẠI TRỤ SỞ). MUA BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG, KHÍ CÔNG NGHIỆP: CO2, O2, NH3 (CHỈ HỌAT ĐỘNG KHI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH). CHIẾT NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (KHÔNG CHIẾT NẠP TẠI TRỤ SỞ). MUA BÁN, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SỬ DỤNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG. ĐAI LÝ MUA BÁN, KÝ GỬI HÀNG HÓA./NỒI HƠI