Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / XE CƠ GIỚI - THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG