Ngành nghề: DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Sản xuất các mặt hàng thời trang: Quần áo thời trang nam, Đồ lót nam, Bít tất nam nữ, trẻ em,..
DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SX VỚ DỆT KIM
- CUNG CẤP VỚ CÁC LOẠI - CUNG CẤP QUẦN TRẺ EM CÁC LOẠI
* VẢI THUN CÁC LOẠI; * SẢN PHẨM MAY TỪ VẢI DỆT KIM NHƯ T-SHIRT, POLO SHIRT
- QUẦN ÁO LEN NAM NỮ
- VỚ - HÀNG DỆT KIM