Ngành nghề: GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

CC CÁC DV GIÁM ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG & CHẤT LƯỢNG CHO HÀNG HÓA XNK TẠI VIỆT NAM
- GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ XÍ NGHIỆP DA GIÀY - GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ XÍ NGHIỆP MAY MẶC - GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ XÍ NGHIỆP GỖ
* DV GIÁM ĐỊNH; CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG, TRỌNG LƯỢNG, CẤP CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH, DV KHỬ TRÙNG CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA NÔNG SẢN XNK * DV THÔNG TIN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, KIỂM PHẨM CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XNK, KHO HÀNG PHỤC VỤ HÀNG HÓA XNK * CUNG CẤP DV CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM: CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG...
- GIÁM ĐỊNH SỐ LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG, PHẨM CHẤT, TÌNH TRẠNG & TỔN THẤT CỦA HÀNG HÓA - GIÁM ĐỊNH CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI - THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC, THIẾT BỊ & DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ...
- CUNG CẤP, SỬA CHỮA, KIỂM ĐỊNH MÁY ĐO ĐẠC - TRẮC ĐỊA Ngành Nghề Bổ Sung: ĐO LƯỜNG, ĐO ĐẠC
- GIÁM ĐỊNH - KIỂM ĐỊNH - THẨM ĐỊNH GIÁ
- THẨM ĐỊNH GIÁ - GIÁM ĐỊNH
- GIÁM ĐỊNH - KIỂM ĐỊNH - KHỬ TRÙNG
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG MAY MẶC