Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤTTìm thấy 3 kết quả

  • KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT
  • KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT
  • QUẢN LÝ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN QUY HOẠCH CHI TIẾT, TIẾN ĐỘ XD, PHÁT TRIỂN KCN: CẤP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHẤP NHẬN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ TRONG NƯỚC. BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH, NỘI QUY, QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỤ THỂ ÁP DỤNG CHO KCNKHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT
Tìm công ty KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT tại: