Ngành nghề: LUẬT SƯ & TƯ VẤN

NHẬN THỰC HIỆN CÁC DV: - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG MỌI LĨNH VỰC - CỬ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KD TM, LAO ĐỘNG, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH... - TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG CÁC LĨNH VỰC HÌNH SỰ, DÂN SỰ, ĐẤT ĐAI,...
CUNG CẤP CÁC DV VỀ LUẬT PHÁP NHƯ: THÀNH LẬP CTY, TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TM, MUA BÁN & HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP, HỢP ĐỒNG...
LUẬT - TƯ VẤN
LUẬT - TƯ VẤN
LUẬT - TƯ VẤN
LUẬT - TƯ VẤN
LUẬT - TƯ VẤN
LUẬT - TƯ VẤN