Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: DỊCH VỤ TƯ VẤN / Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khácTìm thấy 1 kết quả

  • Danh mục ngành nghề: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Cung ứng lao động tạm thời Đại lý Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Đại lý, môi giới, đấu giá Đấu giá Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Môi giới
Tìm công ty Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác tại: