Ngành nghề: VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

- Cung cấp thiết bị, dụng cụ, vật tư hóa chất Đức cho ngành kim hoàn. - Thiết bị đo lường, thí nghiệm phân tích kim loại quý và kim loại, vật liệu cho ngành công nghiệp: kiểm định, xi mạ, nha khoa... - Hóa chất xi vàng, bạc, palladium, nickel free, muối vàng 68, 3%, muối bạc 54% cho nghành trang...
VÀNG BẠC ĐÁ QÚY
VÀNG BẠC ĐÁ QÚY
VÀNG BẠC ĐÁ QÚY
VÀNG BẠC ĐÁ QÚY
VÀNG BẠC ĐÁ QÚY
VÀNG BẠC ĐÁ QÚY
VÀNG BẠC ĐÁ QÚY