Những nhóm đối tượng kinh doanh nào được bổ sung miễn, giảm các loại thuế?

TPO – Doanh nghiệp (DN), người dân kinh doanh có thể được miễn, giảm các loại thuế, lãi chậm nộp thuế khoảng 20.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã dự thảo các điều kiện để cá nhân, tổ chức kinh doanh được hưởng lợi từ chính sách này.

Bộ Tài chính vừa xây dựng xong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ DN, người dân kinh doanh chịu tác động của dịch COVID-19. Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan để hoàn thiện trước khi báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng.

Giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3, 4/2021 với hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Giảm 30% thuế giá trị gia tăng kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 với DN, tổ chức hoạt động trong một số ngành dịch vụ, gồm: Vận tải (đường sắt, đường thủy, hàng không, đường bộ); Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Hoạt động chiếu phim; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua (tour) du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí. Áp dụng cả với tổ chức kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và theo tỷ lệ phần trăm.

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020. Không xử lý đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Các quy định trên áp dụng từ ngày nghị quyết ký ban hành.

Tổng số thuế miễn, giảm theo các chính sách trên khoảng 20.000 tỷ đồng.

Ngoài các chính sách về thuế trên, hiện một số giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp tiền thuế, phí, tiền thuê đất đang được thực hiện trong năm 2021, tổng giá trị miễn, giảm, gia hạn khoảng 118.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000; số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng.

Nếu các chính sách miễn, giảm thuế, tiền chậm nộp kể trên được Quốc hội thông qua, tổng số tiền thuế, phí DN, người dân kinh doanh được miễn, giảm trong năm nay sẽ khoảng 23.000 tỷ đồng.

Lê Hữu Việt

Nguồn: Tiền phong

TPO – Doanh nghiệp (DN), người dân kinh doanh có thể được miễn, giảm các loại thuế, lãi chậm nộp thuế khoảng 20.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã dự thảo các điều kiện để cá nhân, tổ chức kinh doanh được hưởng lợi từ chính sách này. Bộ Tài chính vừa xây dựng xong… Xem bài viết