Ớt vũ trụ của NASA lập hai kỷ lục mới

Thí nghiệm trồng và thu hoạch ớt trong vũ trụ của NASA lập kỷ lục cung cấp thức ăn cho nhiều phi hành gia nhất và thí nghiệm dài nhất trên trạm ISS.

Thí nghiệm trồng và thu hoạch ớt trong vũ trụ của NASA lập kỷ lục cung cấp thức ăn cho nhiều phi hành gia nhất và thí nghiệm dài nhất trên trạm ISS. Đây là lần thứ hai các phi hành gia trồng ớt trong vũ trụ. Hồi tháng 11/2021, phi hành đoàn trên Trạm… Xem bài viết