Tìm thấy 60647 kết quả

  • BẢO VỆ
  • ĐTDĐ: 0901 463 386 1. XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Xử lý nước thải chăn nuôi - Xử lý nước thải - Xử lý nước thải dệt nhuộm - Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Xử lý nước thải công nghiệp - Xử lý nước thải giặt tẩy - Hệ thống xử lý nước thải - Công nghệ xử lý nước thải - Xử lý nước thải nhà hàng - Xử lý nước thải bệnh viện - Xử lý nước thải sinh hoạt - Công ty xử lý nước thải - Xử lý nước thải phòng khám - Xử lý nước thải khách sạn - Xử lý nước thải thực phẩm 2. XỬ LÝ NƯỚC - Xử lý nước sạch - Công ty xử lý nước - Lọc nước giếng - Xử lý nước - Lọc nước giếng khoan - Xử lý nước - Lọc nước giếng - Xử lý nước giếng - Hệ thống lọc nước giếng khoan - Máy lọc nước gia đình - Lọc nước - Hệ thống lọc nước - Xử lý nước giếng khoan - Hệ thống lọc nước - Bình lọc nước gia đình 3. XỬ LÝ KHÍ THẢI - Công ty xử lý môi trường - Xử lý khí thải - Công ty xử lý khí thải - Xử lý bụi gỗ - Xử lý hơi dung môi - Xử lý khí thải lò hơi - Xử lý bụi xi măng - Xử lý khí bụi - Hệ thống xử lý khí thải 4. TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN HÓA CHẤT - Đăng ký sổ chủ nguồn thải - Công ty môi trường - Báo cáo giám sát môi trường - Cam kết bảo vệ môi trường - Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - Xin phép khai thác nước ngầm - Công ty tư vấn môi trường - Đánh giá lao động môi trường - Hồ sơ môi trường - Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - Dịch vụ tư vấn môi trường - Đề án xả nước thải, xin phép xả thải - Đề án bảo vệ môi trường - Thủ tục môi trường - An toàn hóa chất KHÔNG KHÍ, KHÍ THẢI - THIẾT BỊ KIỂM TRA & XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC
  • Nhà cung cấp Dịch Vụ Bảo Vệ Uy Tín - An Toàn - Chuyên Nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh. ➤➤ Chúng tôi là Công Ty Bảo Toàn - Chuyên cung cấp dịch vụ bao gồm: ❖ Bảo vệ mục tiêu cố định: Nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, chung cư, ngân hàng,.. ❖ Bảo vệ sự kiện, lễ hội, triển lãm. ❖ Bảo vệ áp tải tiền, tài sản, hàng hóa. ❖ Bảo vệ người nổi tiếng, yếu nhân, chính khách,.. → Bảo Toàn - Mang đến sự an toàn tối đa cho quý khách hàng. ☏ Liên hệ ngay cho chúng tôi khi Quý khách hàng có nhu cầu.Bảo Vệ - Công Ty Bảo Vệ, Dịch Vụ Bảo Vệ (chuyên nghiệp, uy tín) Bảo Vệ và áp Tải Hàng Hóa, Tiền Bạc, Kim Loại Quý,. Dịch Vụ Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định (Công ty, Trường Học, bệnh viện..) Bảo Vệ Yếu Nhân (Ca Sĩ, Ngôi Sao, Người Nổi Tiếng,.)
  • BẢO VỆ
  • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Việt thành lập năm 2007 chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ khách sạn, nahf hàng, ngân hàng, bảo vệ VIP, bảo vệ trường học, bảo vệ áp tải hàng hóa có giad trị,..Bảo Vệ - Công Ty Bảo Vệ, Dịch Vụ Bảo Vệ (chuyên nghiệp, uy tín) Bảo Vệ Yếu Nhân (Ca Sĩ, Ngôi Sao, Người Nổi Tiếng,.) Dịch Vụ Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định (Công ty, Trường Học, bệnh viện..) Bảo Vệ Sự Kiện (Lễ Hội, Họp Báo, Triển Lãm,.) Dịch Vụ Đào Tạo Bảo Vệ và Vệ Sỹ Bảo Vệ và áp Tải Hàng Hóa, Tiền Bạc, Kim Loại Quý,.
  • Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Hoa Sen được thành lập từ năm 2008, chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ như: - Dịch vụ áp tải tiền - hàng - Dịch vụ áp tải đồ quí hiếm - Bảo vệ trường học - Bảo vệ show room - Bảo vệ cao ốc - Bảo vệ nhà máy - Bảo vệ yếu nhân - Và các dịch vụ bảo vệ theo yêu cầu của quý khách.Bảo Vệ - Công Ty Bảo Vệ, Dịch Vụ Bảo Vệ (chuyên nghiệp, uy tín) Bảo Vệ và áp Tải Hàng Hóa, Tiền Bạc, Kim Loại Quý,. Bảo Vệ Yếu Nhân (Ca Sĩ, Ngôi Sao, Người Nổi Tiếng,.) Bảo Vệ Sự Kiện (Lễ Hội, Họp Báo, Triển Lãm,.) Dịch Vụ Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định (Công ty, Trường Học, bệnh viện..)
  • BẢO VỆ
  • BẢO VỆ
  • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Mê Kông thành lập năm 2006 chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ an ninh an toàn: bảo vệ nhà hàng, ngân hàng, sự kiện, yếu nhân, VIP, áp tải hàng hóa quan trọng,..Bảo Vệ - Công Ty Bảo Vệ, Dịch Vụ Bảo Vệ (chuyên nghiệp, uy tín) Dịch Vụ Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định (Công ty, Trường Học, bệnh viện..) Bảo Vệ và áp Tải Hàng Hóa, Tiền Bạc, Kim Loại Quý,. Bảo Vệ Yếu Nhân (Ca Sĩ, Ngôi Sao, Người Nổi Tiếng,.) Bảo Vệ Sự Kiện (Lễ Hội, Họp Báo, Triển Lãm,.)