Tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần dịch vụ pháp lý

Screenshot 2021 06 07 203813 e1623069605102

Tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần dịch vụ pháp lý

Tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần dịch vụ pháp lý

Một quan niệm sai lầm khá phổ biến trong các doanh nhân non trẻ mới vào nghề rằng một công ty mới thành lập không cần phải có luật sư. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính và thậm chí phá hủy công việc kinh doanh. Ngày nay, mọi doanh nhân đều phải hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ pháp lý và cách nó hoạt động ra sao.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay cần dịch vụ pháp lý hơn bao giờ hết. Theo kết quả hoạt động tố tụng, số vụ vi phạm quyền của chủ thể kinh doanh ngày càng gia tăng. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do những quan niệm sai lầm phổ biến của các nhà kinh doanh mới vào nghề: công ty còn non trẻ, nợ nần chồng chất, cơ quan nhà nước vào cuộc thanh tra; câu trả lời cho chúng đều có thể tìm thấy trên internet; đều có chung 1 vấn đề và đều có thể được giải quyết bỏi chính nó.

Do sự thay đổi nhanh chóng của luật pháp, rất khó cho một người không chuyên theo dõi những sự đổi mới và theo nguyên tắc chung, không được miễn trách nhiệm nếu thiếu hiểu sự hiểu biết về pháp luật. Những hành động thiếu tính toánh của một doanh nhân không chỉ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty mà còn dẫn đến tổn thất tài chính và phá hủy công việc kinh doanh.

 

Đối với sự phát triển và bảo mật của bất kỳ tổ chức nào, dịch vụ pháp lý là cần thiết. Bạn có thể thuê một luật sư để giới thiệu các cơ chế pháp lý, để công ty phát huy các khả năng của mình, nhằm đảm bảo sự bảo vệ hợp pháp của công ty bằng cách xác định và loại bỏ các rủi ro có thể xảy ra. Hầu như không thể tưởng tượng được hoạt động thành công của một tổ chức ngày nay mà không có các luật sư.

Tại sao bạn cần dịch vụ pháp lý?

Các nhiệm vụ chính của dịch vụ pháp lý có thể được chia thành hai loại.

 

Nhiệm vụ nội bộ liên quan đến hoạt động của dịch vụ pháp lý trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật:

Công việc theo hợp đồng: duy trì sổ đăng ký hợp đồng; tạo ra các dự án của các hợp đồng được sử dụng trong tổ chức; kiểm tra pháp lý của các hợp đồng và loại bỏ các sai sót trong đó; soạn thảo các thỏa thuận bổ sung, phụ lục hợp đồng;

Yêu cầu công việc: duy trì một sổ đăng ký các đối tác thực hiện nghĩa vụ của họ không đúng hoặc hoàn toàn không hoàn thành; làm việc trên các khoản phải thu; thiết lập và gửi yêu cầu bồi thường, theo dõi phản ứng và hành động của các bên đối tác sau khi họ nhận được yêu cầu bồi thường; chuẩn bị các phản ứng đối với các khiếu nại của các bên đối tác với tổ chức, v.v.;

Công việc tiến hành các vụ án của tòa án: phát triển một vị trí pháp lý; thu thập, phân tích, xử lý và chuẩn bị tài liệu để nộp đơn yêu cầu bồi thường tại Tòa án; chuẩn bị các văn bản tố tụng bao gồm bản tường trình, đơn khởi kiện, yêu cầu, v.v.;

Làm việc với giấy ủy quyền: duy trì sổ đăng ký quyền ủy quyền, lập giấy ủy quyền cho một doanh nghiệp, theo dõi thời hạn hiệu lực của chúng, v.v.;

Tư vấn cho người đứng đầu và người lao động trong doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý;

Đại diện cho lợi ích của tổ chức trong quá trình thanh tra: phân tích các căn cứ để tiến hành thanh tra, chuẩn bị tài liệu, xây dựng vị trí pháp lý dựa trên kết quả thanh tra, kháng nghị hành động của cán bộ, v.v …;

Đại diện cho lợi ích của công ty trong hoạt động đăng ký: thu thập và chuẩn bị hồ sơ thay đổi các tài liệu cấu thành của tổ chức, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép và công nhận, đăng ký, đăng kiểm bất động sản, phương tiện, thiết bị đặc biệt;

Đại diện cho lợi ích của công ty trong các thủ tục cưỡng chế.

Những người không được học về pháp luật và không có kinh nghiệm làm việc liên quan không thể thực hiện các loại hoạt động kể trên.

 

  1. Các nhiệm vụ đối ngoại gắn với hoạt động của dịch vụ pháp lý mà chỉ liên quan một phần đến luật học:

 

Kiểm toán pháp lý các quy định tại địa phương của công ty;

Làm việc với các tài liệu, chuẩn bị trả lời các câu hỏi, kháng cáo của công dân, v.v.;

Một phần các hoạt động quản lý liên quan đến việc đảm bảo tuân thủ pháp luật của các cơ quan quản lý của công ty, chuẩn bị tài liệu cho việc ra quyết định của hội đồng quản trị, v.v.

Hoạt động như vậy của dịch vụ pháp lý có nghĩa là làm việc với tài liệu duy nhất về mặt luật pháp. Ví dụ, một tuyên bố của một công dân có thể chứa các câu hỏi không chỉ liên quan đến khía cạnh pháp lý mà còn liên quan đến vấn đề kinh tế hoặc kỹ thuật. Một luật sư sẽ chuẩn bị cho những thứ tương tự như vậy cùng với một nhà kinh tế hoặc một chuyên gia kỹ thuật của công ty.

10/09/2021 / by Chưa phân loại
Comments

Comments are closed here.