TCH, HHS, các doanh nghiệp họ dầu khí đồng loạt lên lịch trả cổ tức cao trên 10%

TCH, HHS, các doanh nghiệp họ dầu khí đồng loạt lên lịch trả cổ tức cao trên 10%

 

Hàng loạt các doanh nghiệp lớn như TCH, HHS, PVS, CNT, NT2, POW… lên lịch trả cổ tức trong thời gian tới.

Hai doanh nghiệp họ Hoàng Huy tăng tỷ lệ và trả cổ tức 10% tới 17%

Cụ thể, TCH và HHS đang lên lịch chi trả cổ tức lần lượt là 10% và 17% cho cổ đông ngày trong năm 2021. Cụ thể:

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HHS), Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên HHS đã thông qua hồi tháng 3/2021 chốt cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%. Trong quá trình chuẩn bị thủ tục hồ sơ, HHS thực hiện rà soát lại ngành nghề để thực hiện xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định mới có hiệu lực từ 2021. Do vậy, ngày 29/9 vừa qua, HHS đã chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản một số nội dung.

Theo đó, trong tài liệu gửi tới cổ đông trong một vài ngày tới sẽ có tờ trình HĐQT đề xuất nội dung xin ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh tỷ lệ cổ tức từ 12% lên 17% (tăng thêm 5%). Thời gian thực hiện trong quý IV năm 2021.

Còn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), từ đầu năm 2021 tới nay Công ty đã thanh toán cổ tức 2 đợt, đợt 1 là 5% bằng tiền, và đợt 2 là 5% cổ tức bằng cổ phiếu kèm theo trong đợt tăng vốn đang được thực hiện từ tháng 9 tới nay. TCH cũng chuẩn bị triệu tập họp HĐQT trong tuần tới để thông qua các thủ tục chi trả tiếp cổ tức đợt 3 cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện ngay trong quý IV năm 2021. Như vậy các cổ đông TCH trong thời gian 1 năm qua sẽ nhận cổ tức với tổng tỷ lệ lên tới 20%.

Loạt nghiệp Dầu khí sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

Các doanh nghiệp họ dầu khí cũng đồng loạt chốt quyền nhận cổ tức vào cuối tháng 9 vừa qua như Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, mã chứng khoán: PVP), PTSC (mã PVS) cùng với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến vào cuối tháng 10.

Một số doanh nghiệp khác cũng chi trả tỷ lệ cao như CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (mã chứng khoán: POS) trả 15%, CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán: PGD) trả 20%, CNG Việt Nam trả 20%… thời gian thanh toán trong tháng 10-11.

Ngoài ra, tuy tỷ lệ chi trả cổ tức khá thấp, nhưng POW và PVO cũng là hai doanh nghiệp đầu khí cũng thực hiện chi trả cổ tức trong thời gian này. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông. Cụ thể, tỷ lệ trả cổ tức là 2% vốn điều lệ, tương đương gần 468,4 tỷ đồng; ứng với mỗi cổ phần được nhận 200 đồng. CTCP Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube, mã chứng khoán: PVO) trả 1% trên mạnh giá.

Trường An

Theo Nhịp sống kinh tế

TCH, HHS, các doanh nghiệp họ dầu khí đồng loạt lên lịch trả cổ tức cao trên 10%   Hàng loạt các doanh nghiệp lớn như TCH, HHS, PVS, CNT, NT2, POW… lên lịch trả cổ tức trong thời gian tới. Hai doanh nghiệp họ Hoàng Huy tăng tỷ lệ và trả cổ tức 10%... Xem bài viết