1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch Trang niên giám yp.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, đơn vị, tên đăng nhập, mật khẩu. Đây là các thông tin mà Yp.vn cần doanh nghiệp (thành viên) cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ quảng cáo và để Yp.vn liên hệ xác nhận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch Trang niên giám yp.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch Trang niên giám yp.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch Trang niên giám yp.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin  của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Yp.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam

Địa chỉ: 809 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6645858

Tổng Đài: (024) 1081

Email: contact.vnyp@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Ban quản lý Yp.vn yêu cầu các doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ phải cung cấp, đầy đủ thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Ban quản lý Yp.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác