Hà Nội: Đề xuất thu học phí online bằng 75% học phí trực tiếp

Mức thu dự kiến này nếu được thông qua sẽ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Trong tờ trình gửi HĐND, UBND TP Hà Nội đã dự thảo quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nêu rõ quy định thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, đối với trường hợp học sinh đến trường học theo hình thức trực tiếp, mức thu học phí năm học 2021-2022 dự kiến được giữ nguyên như năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực

Hà Nội: Đề xuất thu học phí online bằng 75% học phí trực tiếp

Đối với trường hợp học trực tuyến (học online), mức thu học phí dự kiến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức trực tiếp, tương ứng theo từng vùng, từng cấp học.

Còn đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, năm học 2021-2022, mức thu học phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của HĐND TP dự kiến tiếp tục giữ nguyên như mức trần học phí của năm học 2020-2021.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định.

Hà Nội tính đưa ra quy định mức thu học phí trực tuyến bằng 75% học trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Một nội dung đã được công bố trước đó là cơ chế hỗ trợ, giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh trong năm học 2021 – 2022 (không quá 9 tháng, áp dụng với học trực tuyến hoặc trực tiếp)

Cụ thể, hỗ trợ hàng tháng bằng 50% mức thu học phí được HĐND TP quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với từng vùng, từng cấp học, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng.

Theo UBND TP Hà Nội, tổng kinh phí thực hiện dự kiến là gần 893 tỷ đồng. Trong đó, cấp mầm non là hơn 378,7 tỷ đồng, cấp tiểu học là hơn 40,4 tỷ đồng, cấp THCS gần 258,6 tỷ đồng đồng và cấp THPT là hơn 215 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này lấy từ ngân sách của thành phố.

Chi tiết tờ trình của UBND TP gửi HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Hà Nội tính phương án cho học sinh trở lại trường vào tháng 11

24 tỉnh, thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình

Nguồn: vietnamnet.vn – Thanh Hùng

Mức thu dự kiến này nếu được thông qua sẽ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Trong tờ trình gửi HĐND, UBND TP Hà Nội đã dự thảo quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh… Xem bài viết