Bảng giá quảng cáo

Nội dung Quy cách Giá quảng cáo (VNĐ/tháng) Giá quảng cáo (VNĐ/năm)
Center banner 1 – Trang chủ 645 x 275 px 6.500.000 65.000.000
Center banner 2 – Trang chủ 320 x 275 px 4.000.000 40.000.000
Top banner 1 – Trang kết quả tìm kiếm (Chia sẻ luân phiên 02 – Dạng lật banner theo cặp).
-Xuất hiện trong 01 đến 03 ngành nghề đăng ký.
245 x 210 px 5.000.000
– Xuất hiện từ ngành nghề đăng ký thứ 04 trở đi. + 500.000/nhóm ngành nghề phát sinh
Top banner 1 – Trang kết quả tìm kiếm (Chia sẻ luân phiên 02 – Dạng lật banner theo cặp).
-Xuất hiện trong 01 đến 03 ngành nghề đăng ký.
245 x 210 px 4.000.000
– Xuất hiện từ ngành nghề đăng ký thứ 04 trở đi. + 500.000/nhóm ngành nghề phát sinh
Banner – Trang nhóm ngành – Chia sẻ 04 banner dạng cuộn. 250 x 210 px 6.000.000
Big logo + TK website (Khởi tạo) 5.000.000
Big logo + tối đa 40 hình ảnh. 150 x 210 px 3.000.000
Logo + tối đa 40 hình ảnh. 150 x 60 px 2.000.000
Dòng quảng cáo(125 ký tự) 1.500.000
Trang quảng cáo (One page) 1.800.000
Trang QC – Duy trì 600.000
eCatalogue 700.000
Hình ảnh 600.000
Cập nhật hình ảnh (trên web đã có sẵn) 500.000
Cập nhật web căn bản 600
Cập nhật web nâng cao 1.500.000
Cập nhật web cao cấp 2.000.000
Quảng cáo 1081 7.200.000

Quảng cáo tiết kiệm hơn

Hình thức Nội dung Giá bán theo gói (đồng/năm)
Gói
thông tin căn bản
Trang quảng cáo, hình ảnh, bản đồ trong thông tin chi tiết doanh nghiệp 2.100.000
Gói
thông tin nâng cao
Trang quảng cáo, hình ảnh, bản đồ, video, âm thanh trong thông tin chi tiết doanh nghiệp 3.240.000
Gói logo 1 Logo Dòng quảng cáo + tối đa 40 hình ảnh 3.200.000
Gói logo 2 Big logo dòng quảng cáo + tối đa 40 hình ảnh 4.500.000
Trường hợp khác hàng mua cùng lúc 02 gói sẽ được giảm tiếp 10% trên tổng giá trị hợp đồng quảng cáo website.