Thêm kết quả...

Cho thuê lao động

Quảng cáo Dịch vụ cho thuê lao động

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của chúng tôi:

1. Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề và pháp lý trong quan hệ lao động;
2. Hợp pháp: Giúp quý đối tác tuân thủ đúng các quy định của luật lao động và chi phí dịch vụ thuê ngoài.
3. Tiết giảm chi phí tiền lương, tiền thưởng cho Quý khách hàng;
4. Chuyển tiền lương thành chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí sản xuất;
5. Quản lý tốt về quỹ lương và định biên lao động;
5. Dễ tăng giảm nhân sự ngay theo đơn hàng và cơ cấu bộ máy;
6. Tránh rủi ro về các tranh chấp lao động như kỷ luật, sa thải, chấm dứt HÐLÐ;
8. Giảm nhiều thời gian, chi phí tuyển dụng, quản lý về BHXH, thuế TNCN, HĐLĐ
9. Giảm rủi ro về thực thi các nghiệp vụ tiền lương, nhân sự vì được thực hiện bởi đội ngũ nghiệp vụ khách quan bên ngoài chuyên nghiệp.
10. Tiện ích cho quý đối tác điều hành nhân sự linh hoạt và chuyên nghiệp.
11. Tham vấn, tư vấn cho quý đối tác xây dựng quy chế tiền lương và các chính sách đãi ngộ

Các mong muốn mà công ty sử dụng dịch vụ Dịch vụ Hợp thức hóa lao động mong muốn:

1. Tuyển dụng lao động phù hợp theo yêu cầu riêng của mình;
2. Đào tạo hội nhập và nghiệp vụ theo yêu cầu công việc;
3. Quyết định mức lương và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động đảm bảo lợi ích tối thiểu theo quy định của Luật tại từng vùng.miền;
4. Quản lý, điều hành người lao động làm việc theo yêu cầu của mình;
5. Yêu cầu người lao động tuân thủ mọi nội quy, quy định, quy trình sản xuất của quý Công ty

Các công việc và trách nhiệm mà chúng tôi thực hiện khi cung cấp Dịch vụ Hợp thức hóa lao động:

1. Ký kết hợp đồng lao động với nhân viên;
2. Tham gia BHXH và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ về Bảo hiểm xã hội cho người lao động;
3. Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân viên;
4. Đối soát, thanh quyết toán với quý đối tác theo thực tế (số lao động, chấm công, ..);
5. Tính lương, lập bảng lương, bảng quyết toán;
6. Chi chuyển lương cho nhân viên;
7. Giải đáp các thắc mắc về tiền lương và chính sách;
8. Tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động;
9. Khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
10. Thực hiện các thủ tục về thuế: Cấp mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh, báo cáo thuế,…;
11. Thực hiện các báo cáo lương theo yêu cầu;
12. Thực hiện các thủ tục, báo cáo nhân sự với các cơ quan chức năng;
13. Đề xuất chính sách tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phúc lợi hàng năm của người lao động;