Chúng tôi thành lập vào năm 1993 bởi tập đoàn VNPT. Kể từ đó, chúng tôi đã cập nhật và chia sẻ hơn 1 triệu doanh nghiệp và các địa điểm kinh doanh với mục tiêu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cơ hội cạnh tranh và thành công.