Thêm kết quả...

abc  THÀNH VIÊN ALSMA

adpai_logo

Bạn muốn biết ai là lực lượng chủ đạo trong lãnh vực kinh doanh Niên Giám Điện Thoại tại Châu Á ?
Hiệp hội các nhà xuất bản niên giám điện thoại châu Á (ALSMA) là một tổ chức phi lợi nhuận, gồm các công ty kinh doanh niên giám điện thoại tại Châu Á. Hiệp hội thành lập diễn đàn để các thành viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, thông tin và ý tưởng. Các thành viên gặp nhau thường xuyên để trao đổi các vấn đề trên tinh thần vì lợi ích chung, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn và thực hành cho ngành công nghiệp này.

Australia
Sensis Pty Ltd.
Tel: 613-8653-5000
Fax: 613-8653-5555
Email: privacy@sensis.com.au
URL: www.sensis.com.au
Brunei
GTE Directories (B) Sdn Bhd
Tel: 673-245-2452
Fax: 673-245-1619/20
Email: gtebru@brunet.bm
URL: www.yp.com.bn
China-Shenzhen
ChinaBig Unicom Yellow Pages
Information Co., Ltd

Tel: 86-755-2091980
Fax: 86-755-2091888
Email: gary.t.chan@chinabig.com.cn
URL: www.chinabig.com.cn
China-Shanghai
Shanghai Yellow Pages
Tel: 86-21-5632-0000*2372
Fax: 86-21-5662-5187
Email: snllu@online.sh.cn
URL: www.yellowpage.com.cn
Fiji
Fiji Directories Ltd.
Tel: 679-311-000
Fax: 679-300-004
Email: fdl@is.com.fj
URL: www.yellowpages.com.fj
Hong Kong
PCCW Directories Ltd.
Tel: 852-2828-2033
Fax: 852-2802-9001
Email: cs@yp.com.hk
URL: www.yp.com.hk
India
M&N Publication Ltd.
Tel: 91-11-331-4409
Fax: 91-11-331-7947
Email: getitblr@vsnl.com
URL: www.getitindia.com
Indonesia
PT Infomedia Nusantara
Tel: 6221-720-1221; 726-2595
Fax: 6221-720-1225
Email: inyp@idola.net.id
URL: www.yellowpages.co.id

Japan
NTT Directory Services Co
Tel: 813-5776-4172
Fax: 813-5776-4275
Email: kokusai2@nttds.co.jp
URL: http://english.itp.ne.jp

Korea
Korea Telephone Directory Co (KTDC)
Tel: 822-3274-2429
Fax: 822-3274-2409
Email: chsj@ktdc.co.kr
URL: www.ktdc.co.kr
Macau
Directel Macau Listas Telefoùnicas Lda
Tel: 853-517-520
Fax: 853-517-523
Email: info@yp.com.mo
URL: www.yp.com.mo
Malaysia
TM Info Media Sdn Bhd
Tel: 603-492-1111
Fax: 603-491-9191
Email: marcom@tpsb.com.my
URL: www.yellowpages.com.my
Papua New Guinea
Edward H O’Brien Enterprises Pty
Tel: 675-325-8344
Fax: 675-325-6464
Email: yellpgpng@dtldc.com.pg
Philippines
Directories Philippines Corporation
Tel: 632-889-8601
Fax: 632-889-8967
Email: inquire@eyp.ph
Website: www.e-yellowpages.ph
Singapore
Medianusa (S) Pte Ltd
Tel: 65-743-8933
Fax: 65-743-0332
Email: msplcwan@mbox5
URL: www.singnet.com.sg
Sri Lanka
Directories Lanka (Pvt) Ltd
Tel: 941-30-0331
Fax: 941-30-0405
Email: yellowpages@lsplk.com
URL: www.lsplk.com
Thailand
Integrated Publications Co Ltd
Tel: 662-645-0700
Fax: 662-645-0719
Email: ipub@samart.co.th
URL: www.yellowpages.co.th
United Arab Emirates
Dubai (Head Office)
Tel: 04-297 0297
Fax: 04-297 1710
URL: www.yellowpages.ae
Vietnam
Vietnam Telephone Directory and Yellow Pages 2 Joint Stock Company
Tel: 848-3855-6666 * Fax: 848-3855-5588
Email: vyp@yp.com.vn
Website: www.yp.com.vn