65
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37660123
BQL KCN LÊ MINH XUÂN
  • KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI