818
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39710992
BQL KCN TÂN KIM
  • KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI