439
Ngành nghề : MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38756111
CH DV ĐIỆN CƠ 569
KD SỬA CHỮA CÁC LOẠI MOTOR BƠM NƯỚC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI