558
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35920725
CH THUẬN LỢI
KD CÁC LOẠI KHÍ:
– KHÍ OXY
– KHÍ NITƠ
– KHÍ ACELAN
– KHÍ ĐA
– KHÍ GAS..
  • GAS – CÔNG NGHIỆP & Y KHOA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI