3
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VVA VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
+ Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ (Trừ hoạt động báo chí)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
– 8531: Đào tạo sơ cấp
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết:
– Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
– Giáo dục dự bị;
– Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém;
– Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
– Dạy máy tính;
– Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng.
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
+ Chi tiết: Tư vấn giáo dục
– Ngành nghề chưa có mã: Chi nhánh cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI