NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

169 Linh Đường, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
25 Tháng Ba, 2019 / 781
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - TƯ VẤN
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 36417184

NHCSXH được tổ chức theo 3 cấp: Hội sở chính ở Trung ương, Chi nhánh ở cấp tỉnh, Phòng giao dịch ở cấp huyện. Mỗi cấp đều có bộ máy quản trị và bộ máy điều hành tác nghiệp: Bộ máy quản trị, gồm: Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc ở Trung ương;…