Cơ Sở Dệt May Á Châu

Xóm Trần Phú, X. La Phù, H. Hoài Đức,Hà Nội
27 Tháng Sáu, 2020 / 268
Cơ Sở Dệt May Á Châu
Ngành nghề : ĐỒ LÓT
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Di động : 0936 213 719

Dệt May Á Châu – Đơn vị tiêu biểu trong ngành sản xuất:*** BÍT TẤT→ Sản phẩm đa dạng: Bít tất cao cổ, bít tất ngắn cổ, bít tất thời trang, bít tất cao cấp, bít tất xuất khẩu, bít tất cho chạy bộ, tập thể thao,..→ Phục vụ mọi đối tượng: Già – Trẻ,…