934
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 18006083
Email: vnce@vnce.vn
Website: vnce.vn
CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có đầy đủ các năng lực pháp lý trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định chất lượng và dịch vụ đào tạo của mình, sau đây là các năng lực của Vinacontrol CE:

Là một tổ chức chứng nhận, kiểm định và đào tạo độc lập

Các hoạt động của Vinacontrol CE được thực hiện và tuân thủ đúng với Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Thương mại số 36/2005/QH11,…) và các tiêu chuẩn hoặc thông lệ quốc tế nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng và đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

Ngành nghề kinh doanh chính:

GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

- ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN - KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN - KIỂM TRA HÀNG NHẬP KHẨU - - THỬ NGHIỆM QUAN TRẮC - ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI