5
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CYBER SPACE
Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

VI TÍNH – TƯ VẤN & CUNG CẤP GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN & CUNG CẤP PHẦN MỀM
TIN HỌC – THIẾT BỊ & LINH KIỆN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI