15
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH BIZ
Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

VI TÍNH – TƯ VẤN & CUNG CẤP GIẢI PHÁP
TIN HỌC – THIẾT BỊ & LINH KIỆN
PHÁT TRIỂN & CUNG CẤP PHẦN MỀM
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI