2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NGA
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

2220 : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Ngành nghề kinh doanh:

– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
– 1811: In ấn
– 1812: Dịch vụ liên quan đến in
– 1820: Sao chép bản ghi các loại
– 2013: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
+ (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
– 2022: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
– 2396: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
+ ( không hoạt động tại trụ sở)
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
– 2814: Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ ( trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa ( trừ kinh doanh kho bãi )
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI