CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

SỐ 3 ĐƯỜNG 2A, KCN BIÊN HOÀ 2, THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI
30 Tháng Năm, 2020 / 154
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
Ngành nghề : NHÔM
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại : (0251)3836688

NHÔM