6
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ IGEN
Lĩnh vực: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

  • MÁY MÓC CÁC LOẠI
  • THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP
  • KỸ THUẬT – CƠ KHÍ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI