370
Tỉnh thành : QUỐC TẾ
Điện thoại: 62824588
Email: chungnv@idagroup.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU
  • XÂY DỰNG – THẦU XÂY DỰNG & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI