3
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0989146028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BA ĐÌNH
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI