2
Ngành nghề : DẦU - DẦU ĂN
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0394801986
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH ĐIỀN
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI