282
Công Ty Cổ Phần Flygt Việt Nam
Chuyên cung cấp/phân phối máy bơm, máy khuấy, máy sục khí và các thiết bị liên quan cho ngành nước và nước thải.

  • MÁY TRỘN, MÁY KHUẤY
  • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP
  • NƯỚC – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

 

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI