609
Ngành nghề : THIẾT BỊ GIÁO DỤC
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 39947446, 39949221
Email: hoclieusp@yahoo.com
Website: www.hoclieu.edu.vn
Công Ty Cổ Phần Học Liệu Sư Phạm
Đại lý phát hành các loại sách sư phạm. Sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục, thiết bi giáo dục, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, v.v\…Mua bán các phần mềm, tư liệu dạy học\…

  • GIÁO DỤC – THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI