CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL Việt nam

Khu TMDV (tầng 01), số L0.02, 99 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
22 Tháng Một, 2021 / 736
CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL Việt nam
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại : (028) 22535533