38
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0889139444
Email: sonnd.lamngoc@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP SÔNG HỒNG
Lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.

  • GIỐNG – CÂY TRỒNG – VẬT NUÔI
  • GIA CẦM – GIA SÚC – BUÔN BÁN  & CHĂN NUÔI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI