609
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 39445555
Email: thotx@pvgasn.vn
Website: www.pvgaslpg.vn
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh LPG Việt Nam – Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh LPG Việt Nam – Hà Nội chuyên sản xuất và cung cấp:
– Gas gia đình: Bình gas hồng 12kg, Gas Petrovietnam 12kg, Gas Petrovietnam 45kg,..
– Gas công nghiệp: Gas LPG, Khí CNG, Khí gas LPG công nghiệp, Khí thiên nhiên nén CNG,..
– Dịch vụ: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống LPG, Sửa chữa thiết bị công trình khí, Vận chuyển và phân phối khí,..
➩ Giá trị: Là thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) , PVGAS LPG tự hào được thừa kế và phát triển các giá trị cốt lõi trong triết lý Kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của PVGAS.
➩ Sứ mệnh:
✔ PVGAS LPG đem tài nguyên của đất nước phục vụ Nhân dân, phục vụ Xã hội góp phần xây dựng đất nước văn minh hơn, giàu đẹp hơn.
✔ Ứng dụng sản phẩm và công nghiệp mới phục vụ sự phát triển cuảt Xã hội
✔ Tạo nguồn lợi góp phần xây dựng và thúc đẩy nền Kinh tế nước nhà.
➩ Tầm nhìn:
✔ Khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm khí.
✔ Thâm nhập và hỗ trợ mọi ngành công nghiệp cùng phát triển.
✔ Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

  • GAS – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG & THIẾT BỊ
    GAS – THIẾT BỊ DÙNG GAS
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI