1
CÔNG TY CỔ PHẦN PAPAHOME
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4229 : Xây dựng công trình công ích khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 0131: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
– 0141: Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0145: Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0146: Chăn nuôi gia cầm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0149: Chăn nuôi khác
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0150: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0210: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
– 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
+ Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất (không hoạt động tại trụ sở).
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
+ Chi tiết: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản).
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất.
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hàng trang trí nội thất.
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn bất động sản. Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình cấp thoát nước, san nền. Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Tư vấn đấu thầu; Lập dự án đầu tư.
– 7310: Quảng cáo
+ Chi tiết: Quảng cáo thương mại.
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 7912: Điều hành tua du lịch
– 7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
– 8110: Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
+ (trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)
– 8121: Vệ sinh chung nhà cửa
+ (trừ xông hơi, khử trùng)
– 8129: Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
+ (trừ xông hơi, khử trùng)
– 8130: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
– 9620: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
+ (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may đan và không gia công hàng qua sử dụng tại trụ sở)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI