CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TTP

Số 51 Đường Bái Tử Long, P.Cẩm Trung, Tp.Cẩm Phả, Quảng Ninh
29 Tháng Ba, 2022 / 11
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TTP
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Điện thoại : (0203) 3939972

Tháng 7 năm 2007, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp TTP được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần, tuân thủ luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác. Mục đích và tôn chỉ hàng đầu của công ty là xây dựng phong cách…