CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ CENTIME

Lầu 3, Tòa nhà HUB Building, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29 Tháng Chín, 2021 / 2
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ CENTIME
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH

Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập Ngành chính: 7490 : Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Ngành nghề kinh doanh: – 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại + (Không…