5
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SỐ VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM HÀ NỘI
Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

VI TÍNH – TƯ VẤN & CUNG CẤP GIẢI PHÁT
TIN HỌC – THIẾT BỊ & LINH KIỆN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI