72
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thuỷ – VINACOMIN
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thủy – Vinacomin là công ty con của Tập Đoàn Công Nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, độc lập về tài sản, chuyên hoạt động trong ngành nghề:
– Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
– Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– Sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận tải trừ ô tô, xe máy và động cơ khác.
– Buôn bán máy móc và thiết bị phụ tùng máy.

Ngành nghề kinh doanh chính:

ĐƯỜNG THỦY – ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương - Sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận tải trừ ô tô, xe máy và động cơ khác. - Buôn bán máy móc và thiết bị phụ tùng máy.
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI